Ulla Lindgren

Ulla’s inner spiritual guidance is the most precious gift in her life. Her childhood was colored by large and unforgettable spiritual communications. When she was 20 she started to meditate regularly, and that slowly transformed her childhood spiritual experiences into a divine guidance for her grown-up life. Ulla expanded her intuitive and creative abilities through her more than 35 years of teaching drama and theater. At the same time she developed and refined aspects of her spiritual leadership through conducting Re-evaluation Counseling self-help groups and building support networks. Her own crises and difficulties have been her best and sharpest masters. They have crystallized her light channel and cleared her spiritual vision. Since 2013 she has co-led Spiritual Alchemy groups with Michael.

 Ullas inre gudomliga vägledning är den mest värdefulla gåvan i hennes liv. Hennes barndom var färgad av stora och oförglömliga gudomliga upplevelser. När hon var 20 började hon meditera regelbundet, och långsamt omvandlades hennes barndoms andliga upplevelser till en gudomlig vägledning för hennes vuxna liv. Ullas intuitiva och kreativa förmåga expanderade avsevärt genom hennes mer än 35 åriga undervisning i drama och teater. Under samma tid utvecklade och slipade hon sitt andliga ledarskap genom att leda självhjälps grupper och bygga upp stödjande nätverk. Men hennes skarpaste och bästa läromästare har varit hennes egna livskriser och utmaningar. De har förtydligat hennes ”ljuskanal” och gjort hennes gudomliga visioner tydligare. Sedan 2013 har hon lett Andens Alkemi grupper tillsammans med Michael.

Send me a message / Skicka mig ett meddelande