Fem-Stegs Processen

5-Step Process

Sanhia’s enkla sanning

Du är ett gudomligt väsen. Din gudomliga kraft skapade detta universum och din kropp. Det här kan vara svårt att acceptera utifrån din nuvarande synvinkel. Personer med Gudsmedvetande har fullt ut insett dessa sanningar. Du kan också ha en intention om att vakna upp till Gudsmedvetande. Det gudomliga i dig vet att det inte finns några misstag, att du aldrig kan vara ett offer och att du har skapat varje händelse i ditt liv. Syftet med alla dessa händelser har alltid varit kärlek. Målet har varit att medvetet förverkliga din gudomlighet. Andlig Alkemi är en process för att omvandla den mänskliga rädsla som du bär på, till gudomlig villkorslös kärlek.

För att utföra Andlig Alkemi, erbjuds en metod som kallas fem-stegs processen. Stegen beskrivs till höger.

1.

Definiera vad det är som orsakar dig emotionell, andlig, mental och/eller fysisk smärta, i ditt liv. Vi kallar detta din gamla historia. Beskriv den kortfattat, helst i en enda mening. Det är bra att säga den högt. Din tankeverksamhet tror att din gamla historia är sann. Ibland har du en obehaglig energi i kroppen, men vet inte vilken gammal historia den är kopplad till. I sådana fall är din gamla historia att du har smärta i din kropp. Gå sedan vidare till steg två.

2.

Fokusera på var i din kropp du känner obehag , när du tänker på din gamla historia. Slut ögonen, slappna av, andas långsamt och djupt och stäng av tankeverksamheten. Gör detta genom att föreställa dig att du har en strömbrytare  på ena sidan av huvudet. Se dig själv, stänga av strömmen. Upplev obehaget utifrån din kärleksfulla magkänsla. Döm inte, sätt inte en etikett på den eller försök att bli av med känslan. Acceptera den fullständigt precis som den är och låt det göra vad den behöver göra. Bli ett med känslan och omfamna den kärleksfullt. Stanna kvar med energin tills du märker att den förändras. När känslan lugnat ner sig, blir varmare och kanske lättare; flytta då energin till ditt hjärtchakra. Föreställ dig en liten öppning framför hjärtchakrat. Vid en utandning, låt energin strömma ut genom den öppningen på en laser liknande stråle ut i universum. Fortsätt andas på det sättet tills energin fullständigt upplösts.

3.

Ta fullt ansvar för att du skapat din gamla historia, eftersom du är ett gudomligt väsen och kan det inte vara på något annat sätt. Det är bra att säga det högt. Även om du kanske inte förstår det nu, påminn dig själv om att du skapade den ut ur kärlek, därför att du valt det bästa sättet att förverkliga din gudomlighet.

4.

Från ditt hjärtas djup lyssna till din nya historia. Beskriv den positivt och i nutid. Kräv inte att någon särskild individ ska spela en viss roll i din berättelse. Om du vill att någon annan ska vara involverad, beskriv rollen utan att namnge skådespelaren. Lita på att Anden kan hitta den som passar perfekt. Ditt jobb är att ge uttryck för din historia. Andens jobb är att föra in den i ditt liv. Beskriv din nya historia kortfattat, helst i en enda mening. Det är bra att säga den högt. Om den inte fyller dig med kärlek, frid och glädje, omformulera den tills den gör det.

5.

Du kan inte alltid komma till den djupaste nivån av din berättelse på en gång. Därför kan din gamla historia komma tillbaka någon gång i framtiden. Om så är fallet, gratulera dig själv för att du la märke till den och gör så snart som möjligt fem-stegs processen igen. Kom i håg att den energi som har förvandlats från rädsla till kärlek är permanent, medan din smärta är ändlig. Så småningom kommer det inte att finnas någon anledning till upprepning.


Guidad FEM-STEGS-PROCESS på svenska.

Den är inspelad så att du vid behov kan:

 Klicka fram till nästa spår när du vill gå vidare.

 Pausa om du behöver mer tid.

 Gå tillbaka till tidigare spår. T.ex. från spår 5 till spår 3

 

Vi älskar att bjuda på det vi kan, men vi är också öppna att ta emot donationer.

Använd ditt kort och betala önskat belopp.

.

Femstegsprocessen förklaras mera detaljerat och nyanserat i följande budskap:

Five-step process

Is a long life something to be valued?

Why should how I act make any difference if nothing matters?

How should I deal with my strong feelings?

It seems like the world is falling apart; how can I deal with my fear?

How can I let go of grief?

How long will the Coronavirus last?

Why is it so difficult to let go of the illusion of the world?

How do I give it to Spirit?

Do you confuse cause and effect? 

How do you define yourself?

What spiritual practices should I be doing? (Part 2)

Can you tell more about being in the now?

What if my “old stories” are good ones?

Do I need to transform all of my fears before I can ascend?

Why do negative things keep happening to me?

What can I gain by letting go of control?

Is suffering a necessary part of my spiritual path?

How can I feel more grateful?

Are you afraid of the dark?

What can I do about my dis-ease or ailment?

How can I get the ying and yang energy in harmony within me?

How do I create dis-ease?

How do I deal with my environmental fears?

How can I realize my purpose?

Are aging and death certain?

How can I step out of the mass consciousness?

Why is intention necessary?

How do violence and guilt relate to sexuality?

What do you mean when you say I preplanned this life?

Why is it important to balance my masculine and feminine energy?

What can I do when things are less than perfect?

How can I reduce stress in my life?

Do you believe in a punishing God?

What do you mean by my “old story”?

How does the ego divide and conquer?