Transform Fear to Love

Spiritual Alchemy session

Transform Fear to Love

Spiritual Alchemy Session

Vad är en Andens Alkemi session?

Att konfrontera, omfamna och transformera dina rädslor till kärlek, att ge upp offerskap och ta ansvar för ditt liv – detta är Andens Alkemi. En Andens Alkemi session hjälper dig att omvandla rädslor till kärlek. Du kan ha en individuell session med Michael eller Ulla. Du kan också ha en kombinerad session för att uppleva en harmonisk balans mellan den feminina och maskulina energin.

 

"Transformera rädsla till kärlek"
med Ulla

Ulla Lindgren

En session kan fokusera på:

 • att omvandla rädsla till kärlek
 • sann förlåtelse: att släppa taget och överlämna till Gudomlig närvaro.
 • att stärka tilltron till din inre styrka och andliga kraft
 • att tydligare varsebli ditt gudomliga Själv och dess vägledning
 • dina speciella frågor eller utmaningar

Någon av följande verktyg kan förekomma:

 • kanalisering av gudomliga närvaro
 • fem-stegs processen (för att omvandla rädsla till kärlek)
 • individuellt guidade meditationer
 • toning

Sessioner kan utföras på svenska och/eller engelska.

"Transformera rädsla till kärlek" Gemensam Session
med Ulla och Michael/Sanhia

En gemensam session kan också ge:

 • en harmonisk balans mellan kvinnlig och maskulin energi
 • samma focus och verktyg som är tillgängliga i enskilda sessioner
 • möjlighet att använda svenska och engelska simultant.

Ulla:

 • jobbar mer med känslomässiga blockeringar, får energin att flöda, och återanknyter till  din inre vägledning.

Michael/Sanhia:

 • tillhandahåller den större bilden genom numerologi och fokus på livsavsikt och gudomlig natur.
Michael & Ulla 4

Boka och betala enkelt online

Priser mm