Spiritual Alchemy Events

Andens Alkemi händelser

Spiritual Alchemy Group

This is a group for you who’s main desire in life is to realize your divine nature. Sanhia calls this ascension. We have been working with our intention for years, and invite you to join us in the process. The commitment is to confront, embrace, and transform our fears into love, to give up victimhood and take responsibility for our lives. This is Spiritual Alchemy.

Our leadership is based on a harmonious balance between the feminine and masculine energies. A number of tools are utilized with the group. Ulla channels guided meditations. Sanhia, channeled by Michael, gives us a spiritual perspective on important life issues, which include dialogues about his Monthly Message. The five-step process, developed by Sanhia for transforming fears, is perhaps the most important tool. Numerology, the Love Letter from Your Higher Self, gives support for embracing the truth of yourself and your purpose.

Andens Alkemi Grupp

 Det här är en grupp för dig, vars högsta önskan i livet är att förverkliga din gudomliga natur. Sanhia kallar detta Gudsmedvetande. Vi har arbetat med den här intentionen i åratal och välkomnar dig att ta del av processen. Vi har åtagit oss att konfrontera, omfamna och transformera våra rädslor till kärlek, att ge upp offerollen och att ta fullständigt ansvar för våra liv. Detta är Andens Alkemi.
Vårt ledarskap bygger på en harmonisk balans mellan de feminina och maskulina energierna. Vi använder ett antal olika verktyg i gruppen. Ulla kanaliserar vägledande meditationer. Genom dialoger om sina månatliga budskap, ger Sanhia, kanaliserad av Michael, oss ett andligt perspektiv på viktiga livsfrågor. Femstegsprocessen, som Sanhia utvecklat för att omvandla rädslan, är kanske det allra viktigaste verktyget. Numerologi, ”kärleksbrevet från Ditt Högre Själv”, stöder dig att omfamna sanningen om dig själv och ditt syfte.

New Spiritual Alchemy group

Sundays (Järna, Sweden)

Dates for Spring 2022: 30 jan, 13 & 27 feb, 13 & 27 mar, 10 & 24 apr, 8 & 22 maj, 5 juni

Spiritual Alchemy Evening

This is an evening for those who want to become aware of your true divine nature and realize it.

You will get acquainted with::

  • Numerology
  • Guided meditation
  • The five-step process
  • Sanhia’s spiritual perspective

Numerology, a powerful tool for fully embracing the truth about yourself and the purpose of your incarnation.
Guided meditation, can give you an experience of silence and peace.
The five-step process is a tool for transforming fear into love.
Spiritual perspective on important life issues from Sanhia, an ascended wisdom master, channeled by Michael Hersey.

This is a drop-in event, but every night is different and it is beneficial to come as often as possible to support your intention.

Andens Alkemi Kväll

Det här är en kväll för dig som vill bli medveten om din sanna gudomliga natur och förverkliga den.

Du kommer att få bekanta dig med:

  • Numerologi
  • Guidad meditation
  • Fem- stegs processen
  • Sanhia’s andliga perspektiv

Numerologi, ett kraftfullt verktyg för att du till fullo ska kunna omfamna sanningen om dig själv och syftet med din inkarnation.
Guidad meditation, kan ge dig en upplevelse av stillhet och frid.
Femstegs processen, är ett verktyg för att omvandla rädsla till kärlek.
Andligt perspektiv på viktiga livsfrågor från Sanhia, en uppstigen vishetsmästare, som kanaliseras av Michael Hersey.

Det här är ett drop-in händelse, men varje kväll är olika och det är fördelaktigt att komma så ofta som möjligt för att stödja din intention.

Join our next event

There are no upcoming events

Request a group

Wherever you live, we will try to create a group for you.