Spiritual Alchemy Events

Andens Alkemi händelser

Spiritual Alchemy Group

This is a group for you who’s main desire in life is to realize your divine nature. Sanhia calls this ascension. We have been working with our intention for years, and invite you to join us in the process. The commitment is to confront, embrace, and transform our fears into love, to give up victimhood and take responsibility for our lives. This is Spiritual Alchemy.

Our leadership is based on a harmonious balance between the feminine and masculine energies. A number of tools are utilized with the group. Ulla channels guided meditations. Sanhia, channeled by Michael, gives us a spiritual perspective on important life issues, which include dialogues about his Monthly Message. The five-step process, developed by Sanhia for transforming fears, is perhaps the most important tool. Numerology, the Love Letter from Your Higher Self, gives support for embracing the truth of yourself and your purpose.

Andens Alkemi Grupp

 Det här är en grupp för dig, vars högsta önskan i livet är att förverkliga din gudomliga natur. Sanhia kallar detta Gudsmedvetande. Vi har arbetat med den här intentionen i åratal och välkomnar dig att ta del av processen. Vi har åtagit oss att konfrontera, omfamna och transformera våra rädslor till kärlek, att ge upp offerollen och att ta fullständigt ansvar för våra liv. Detta är Andens Alkemi.
Vårt ledarskap bygger på en harmonisk balans mellan de feminina och maskulina energierna. Vi använder ett antal olika verktyg i gruppen. Ulla kanaliserar vägledande meditationer. Genom dialoger om sina månatliga budskap, ger Sanhia, kanaliserad av Michael, oss ett andligt perspektiv på viktiga livsfrågor. Femstegsprocessen, som Sanhia utvecklat för att omvandla rädslan, är kanske det allra viktigaste verktyget. Numerologi, ”kärleksbrevet från Ditt Högre Själv”, stöder dig att omfamna sanningen om dig själv och ditt syfte.

New Spiritual Alchemy group

Sundays (Järna, Sweden)

Dates for Spring 2023: 5 & 19 feb, 5 & 19 mar, 2, 16 & 30 apr, 14 & 28 maj, 11 juni

Online Spiritual Alchemy Group

These groups meet once a month online on Zoom

Each member will have an opportunity to talk with Sanhia one-on-one about their current awakening process

The sessions are recorded and will be sent out to each member.

The sessions will last for two hours and will run from 18:00 to 20:00 (6 PM to 8 PM) Stockholm time  (Noon to 2 PM ET-US)

The groups will last for six months. Members commit to the whole term.

Andens Alkemi Online

Dessa grupper träffas en gång i månaden via Zoom.

Varje person kommer att få tillfälle att samtala med Sanhia om sin egen medvetenhetsprocess.

Mötena spelas in och kommer att skickas till varje medlem.  Möterna håller på från 18:00 till 20:00 Stockholmstid.

Medlemmarna förbinder sig att delta under hela perioden, som pågår i sex månader

 

Join our next event

Request a group